Biuro organizatora:

NASK - Państwowy Instytut Badawczy
Zespół Rozwoju Programu Partnerskiego DNS,
Dział Domen
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
events@dns.pl